Skip to content

官方直播「羸取靈獸役使新卡」活動得獎名單

於 9 月 19 日 (一) 官方直播中的「羸取靈獸役使新卡」活動的獎賞已於 9 月 21 日 (三) 派發。

首五名*回答直播題目的參加者,都能獲得『靈獸役使』系列封印卡隨機一張。

參加者答題名次及獲獎資格,按官方在 facebook 取得的數據作準,詳情表列如下:

 

靈獸役使題目

              時間:                      UID:

第一名 9/19/2016 18:51:56      44806**** (得獎者)

第二名 9/19/2016 18:51:57      15401**** (得獎者)

第三名 9/19/2016 18:51:57      43212**** (得獎者)

第四名 9/19/2016 18:51:59      59563**** (得獎者)

第五名 9/19/2016 18:52:00      16901**** (得獎者)

第六名 9/19/2016 18:52:00      7577****

第七名 9/19/2016 18:52:01      79051****

第八名 9/19/2016 18:52:02      33969****

第九名 9/19/2016 18:52:03      20941****

第十名 9/19/2016 18:52:03      5743****

 

十連抽題目

              時間:                      UID:

第一名 9/19/2016 19:09:01      27882**** (得獎者)

第二名 9/19/2016 19:09:01      10895**** (得獎者)

第三名 9/19/2016 19:09:01      14417**** (得獎者)

第四名 9/19/2016 19:09:01      15401**** 進入前 5 名多於 1 次

第五名 9/19/2016 19:09:01      7577**** (得獎者)

第六名 9/19/2016 19:09:02      44806**** 進入前 5 名多於 1 次

第七名 9/19/2016 19:09:02      21930**** (得獎者)

第八名 9/19/2016 19:09:02      25607****

第九名 9/19/2016 19:09:03      46038****

第十名 9/19/2016 19:09:03      54101****

 

巴神潛解題目

              時間:                      UID:

第一名 9/19/2016 19:20:09      25961**** (得獎者)

第二名 9/19/2016 19:20:10      14417**** 進入前 5 名多於 1 次

第三名 9/19/2016 19:20:10      78535**** (得獎者)

第四名 9/19/2016 19:20:11      15401**** 進入前 5 名多於 1 次

第五名 9/19/2016 19:20:12      48761**** (得獎者)

第六名 9/19/2016 19:20:12      7577**** 進入前 5 名多於 1 次

第七名 9/19/2016 19:20:13      27882**** 進入前 5 名多於 1 次

第八名 9/19/2016 19:20:13      4965**** (得獎者)

第九名 9/19/2016 19:20:13      37007**** (得獎者)

第十名 9/19/2016 19:20:14      11871****

 

*每個得獎UID只可獲獎 1 次,如有多於 1 次進入前 5 名的參加者,得獎資格將按答題名次遞補。

*得獎召喚師可於 [社群] → [獎賞] 領取獎賞。

再一次感謝召喚師的參與及支持。

 

※ 得獎名單表列時數修正於 9 月 23 日 13:10 完成,修正不影響得獎名次,得獎名單維持不變。